Administrarea in cadrul asociatiilor de proprietari/locatari

 • Monitorizarea periodica a tuturor partilor comune ale imobilului si intocmirea de fiecare data unui raport de monitorizare care va contine problemele constatate si propunerile de solutionare
 • Supravegherea lucrarilor de reparatii si participarea la receptia acestora
 • Verificarea facturarii corecte de catre furnizori in functie de contoarele de bransament
 • Achizitionarea materialelor necesare curateniei si intretinerii imobilului
 • Verificarea periodica a contoarelor de apartament
 • Propunerea de solutii optime si personalizate pentru remedierea problemelor tehnice si imbunatatirea confortului
 • Servicii de intretinere si reparatii-Mentenanta
 • Evidenta completa a documentelor financiare ale asociatiei de proprietari
 • Intocmirea listelor lunare de plata
 • Intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr. 1969/19.11.2007 referitoare la Reglementarile contabile privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial
 • Depunerea declaratiilor fiscale
 • Plata furnizorilor de utilitati
 • Plata taxelor si impozitelor
 • Incasarea de la proprietari, la sediul asociatiei, a cotelor de contributie
 • Alte atributii impuse de legislatia in vigoare sau solicitate de asociatia de proprietari
 • Infiintarea Asociatiei (prin transformarea asociatiei de locatari in asociatie de proprietari, prin desprinderea de o asociatie mai mare sau infiintarea de noi asociatii)
 • Asistenta in recuperarea restantelor de la proprietari
 • Consultatii de natura imobiliara
 • Administrarea locuintelor individuale in numele proprietarilor
 • Sprijin in orice problema ivita in activitatea asociatiilor de proprietari