Administrarea apartamentelor si vilelor

S.C ADMINQUALITY & MAINTENANCE S.R.L asigură pe bază de contract de administrare următoarele servicii:

 • administrarea documentelor proprietății (fotocopii);
 • administrarea contractelor de intreținere pentru instalațiile deținute;
 • asigurarea de personal specializat (instalator, electrician, zidar, zugrav, administrator, contabil, avocat etc.);
 • colectarea chiriilor;
 • gestionarea sumelor de bani incasate, efectuarea cheltuielilor necesare si raportarea corespunzătoare;
 • transferuri bănesti in țară si in străinătate;
 • verificarea si plata facturilor (intreținere, apă, energie electrică, telefon, TV, cablu), a impozitelor, taxelor etc.;
 • asigurarea proprietății si urmărirea incasării despăgubirilor;
 • reprezentarea intereselor proprietarului față de terți (autorități publice, societăți de furnizare a utilităților, asociații de proprietari etc.);
 • reprezentarea fiscală ;
 • obținerea de aprobări, modificări contracte utilități (telefon, energie electrica) la inchirieri către persoane juridice;
 • administrarea lucrărilor de renovare si amenajare stabilite de proprietar;
 • vizitarea regulată a proprietății;
 • urmărirea comportării in timp a construcției, verificarea si evaluarea stării generale a proprietății;
 • sprijin la inchirierea proprietății;
 • incheierea de procese verbale de predare/preluare a proprietății;
 • inspectarea proprietății si a stării acesteia la terminarea contractului de inchiriere;
 • servicii suplimentare (curățenie, menaj, pază etc.);

Valoarea contractelor de administrare este in functie de serviciile contractate.